Barnets utveckling

I kontakten med den lokala Barnavårdscentralen (BVC) avhandlas viktiga saker som sömn- och matvanor, kontakten mellan barnet och föräldern/föräldrarna, hur tröstandet kan se ut, vad barnet uppfattar som roligt och hur hemmet kan barnsäkras.

Vidare följs såväl utveckling som hälsa upp noggrant, då bland annat barnets tänder, öron och ögon kontrolleras. Även de vuxnas levnadsvanor diskuteras.

Barnläkaren undersöker bland annat

– hur barnet rör sig

– hur huvudet och huden känns

– hur munnen och ögonen ser ut

– hur hjärtat och lungorna låter

– hur magen känns

– hur könsorganet set ut och utvecklas

– hur ryggen, armarna och benen känns

– hur mycket barnet väger och har vuxit på längden

– hur balansen är

– hur basfärgerna uppfattas

– hur synen utvecklas

I samband med synundersökning får barnet titta på en tavla med fyra olika bokstäver, ibland även figurer. Sköterskan pekar på en bokstav, varpå barnet ombeds peka på samma bokstav på en egen tavla.

Vaccinationer

När barnet har fyllt 1 år är det dags för vaccinationer. Vid ökad risk för smitta på grund av allvarlig eller kronisk sjukdom kan barnet erbjudas fler vaccinationer utan kostnad. Något som personalen på BVC har mer information om.

Den första vaccinationen innehåller skydd mot

– difteri

– stelkramp

– kikhosta

– polio

– Hib

– hepatit B

Observera att vaccin för ovanstående ges vid ett tillfälle och genom en enda spruta.