Gör en förlossningsplan

Förberedelserna inför en förlossning ser naturligtvis olika ut för olika personer, och beror med all sannolikhet på graden av erfarenhet och kunskap. Att läsa på om olika smärtlindringsalternativ, om förlossningens olika faser och om olika sätt att förlösa på kan kännas både lugnande och skönt.

Även om det inte går att förutspå hur förlossningen kommer att arta sig kan det vara en bra idé att diskutera såväl farhågor som förväntningar och önskemål med någon. Många ser det som en fördel att göra upp en förlossningsplan tillsammans med någon. Denna någon kan vara en partner, vän, granne eller kollega; det bästa är om den personen planerar att närvara vid förlossningen.

Skriva ett förlossningsbrev

Det är mycket som rör sig i huvudet inför en förlossning, både för den som ska föda och för den som ska vara med. Att skriva ner eventuella frågor, farhågor och önskemål i ett så kallat förlossningsbrev kan underlätta både för de blivande föräldrarna och för vårdpersonalen. Brevet blir en förberedelse inför och en vägledare under förlossningen.

Känner man oro inför förlossningen kan man med fördel börja med brevet i ett tidigt skede. För andra kan det räcka med att skriva några rader några veckor eller dagar innan det är dags att åka in.

Exempel på innehåll

– Namn och personnummer på den blivande mamman

– En kort beskrivning av eventuella orosmoment

– Tydliga önskemål när det gäller smärtlindring

– Önskemål om olika ställningar man kan tänka sig att prova

– På vilket sätt man vill bli stöttad

Det finns det inga rätt eller fel när det gäller den egna förlossningsplanen som är högst individuell och bör ses som en hjälp av alla inblandade. Visa brevet för personalen så tidigt som möjligt för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt. De har mycket omkring sig och behöver få tid både för att läsa brevet och för att förbereda eventuell smärtlindring och liknande.

För personer som har upplevt en förlossning tidigare kan det finnas negativa erfarenheter, känslor och upplevelser som påverkar situationen. Det kan gälla både den som ska föda och den person som är med vid förlossningen. I det fallet är det extra viktigt att prata med all personal (barnmorskor och gärna även barnläkare) som kommer att vara involverade i förlossningsarbetet. Kom ihåg att de är professionella människor som är vana vid det mesta. Dessutom har de tystnadsplikt.