Hemkommen – vad händer nu?

Det beror lite på hur förlossningen har fortlöpt samt hur de nyblivna föräldrarna och bebisen/bebisarna mår.

Bebisar som fötts inom beräknad tidsram kan vanligtvis följa med hem efter några dagar. Den första kontakten med Barnavårdscentralen (BVC) sker vanligtvis genom ett hembesök av en BVC-sköterska.

Prematura bebisar, det vill säga för tidigt födda bebisar, får sällan lämna sjukhuset direkt efter förlossningen. Väl hemma är det hembesök som gäller, vilket främst beror på en ökad infektionsrisk.

Hälsoundersökning och vaccination

I Sverige följs alla nyfödda barn upp genom regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationer. Det är något som sker från det att bebisen är nyfödd tills dess att barnet ska börja i förskoleklass. Som vårdnadshavare erbjuds man råd och stöd när det gäller barnets utveckling och hälsa under hela den här perioden.

Första kontakten med BVC initieras vanligtvis av en sköterska som först ringer för att höra hur allting går. I samband med samtalet bokas ett första hembesök in, något som vanligtvis äger rum cirka 1 – 2 veckor efter hemkomst.

Vid första besöket går man igenom saker som rör bebisens utveckling och hälsa. Dessutom finns det möjlighet för vårdnadshavarna att ge uttryck för behov och önskemål när det gäller stöd och hjälp.

Bebeisen mäts och vägs, samtidigt som navel, huvud, ögon, hud och mun undersöks. I vissa fall kan sköterskan även se på när barnet ammas.

Efter 2 – 8 veckor

Möten sker på BVC varannan vecka alternativt efter behov. Sköterskan följer barnets utveckling och tidigare samtal följs upp. I samband med fyraveckorsbesöket närvarar även barnläkare för att diskutera saker som sömn- och levnadsvanor, barnsäkerhet samt eventuella behov och frågor som uppkommit efter vägen.