Hormoner och efterdyningar

Så snart bebisen är född börjar kroppen att anpassa sig till ett tillstånd av icke-graviditet. I det här skedet påverkas kroppen av hormoner såväl fysiskt som känslomässigt. Många känner sig både omtumlande och mörbultade.

Att uppleva svullnad och spänningar i såväl bröst som underliv är inget ovanligt. Det är inte heller ovanligt att känna sig nedstämd och ledsen, vilket vanligtvis går över inom loppet av några dagar. Skulle nedstämdheten hålla i sig kan det vara ett tecken på en så kallad förlossningsdepression och man bör då kontakta läkare.

Vanliga besvär

Under de första månaderna efter förlossningen är det vanligt att uppleva en del besvär. En del besvär får följder som kräver behandling, medan andra är av något lindrigare karaktär. Oavsett vilket är upplevelsen individuell och känslan något som bör respekteras.

Efter en förlossning undersöks slidan (med bedövning om så önskas) och eventuella bristningar som sys ihop. Ett annat ofrånkomligt besvär är de blödningar som orsakas av sår efter moderkakan. Något som leder till så kallat avslag och som generellt sett varat i mellan 6 – 8 veckor.

Det är även vanligt att det bildas sår i slidan under själva förlossningen. Dessa behöver tid för att läka och kan ge upphov till både svullnad och känslor av obehag efter förlossningen.