När bör jag åka in?

Under förlossningens första fas, även kallad latensfasen, är det vanligt att man är hemma fram tills dess att värkarna intensifieras såpass mycket att man behöver professionell hjälp. Men hur ska man veta när det är dags att åka in?

I ett förlossningsarbete är det viktigt att lyssna på och följa den som ska föda. Självklart är medföljande person också viktig, inte minst som stöttepelare, men också som blivande förälder eller nära anhörig/vän.

Det går alltid att ringa till den förlossningsavdelning man önskar föda på. Att kunna prata med en erfaren barnmorska som lyssnar och rådgör utifrån det aktuella läget kan vara avgörande i detta skede. Barnmorskan kan avgöra om det är dags att åka in till förlossningsavdelningen eller om det är bättre att stanna hemma lite till; råd man bör lyssna på och följa även om det känns oroligt och svårt.

Några saker som kan bli avgörande är

1. Värkarnas längd

När värkarna tilltar i såväl styrka som längd kan det vara ett tecken på att det är dags att åka in till förlossningsavdelningen. För att veta mer säkert bör värkarna varar upp emot 1 minut eller längre och man bör känna tydligt när de börjar och slutar.

2. Vattenavgång

Vid så kallad vattenavgång görs oftast en kontroll på sjukhuset oavsett om värkarbetet har kommit igång eller inte. Ser allt bra ut blir man oftast hemskickad i väntan på att värkarna ska komma igång. Har de däremot satt igång med full kraft får man räkna med att stanna kvar. Om värkarna inte kommer igång inom två-tre dagar efter att vattnet har gått kan det bli aktuellt med igångsättning.

3. Tidigare förlossning

Är det tredje eller fjärde förlossningen bör man vara redo att åka in tidigt till sjukhuset. Det är också en god idé att vara ute i god tid om sjukhuset ligger långt bort.