Problem med amning

Amning kräver tålamod och träning, både från den som ammar och från den som ska ammas. Det är inte alls ovanligt att få problem med amningen, i synnerhet vid hemkomst då allting är nytt och omtumlande. Hur dessa problem upplevs, bemöts och tacklas är olika, men precis som med allt annat som rör barnafödande behöver den individuella upplevelsen tas på allvar.

Amningsproblem kan ha olika orsaker och därför är det viktigt att utesluta vissa saker. Som mjölkstockning till exempel. Om brösten känns ömma och ”knöliga” kan det vara ett tecken på mjölkstockning, vilket orsakas av tilltäppta mjölkgångar.

>Mjölkstockning

Besvären kommer vanligtvis plötsligt och i kombination med allmän sjukdomskänsla. Det är inte ovanligt att få feber och sårbildning på bröstvårtorna (om bebisen inte får ett ordentligt tag).

Förebyggande åtgärder

Det bästa är att hålla brösten så varma som möjligt. Det kan till exempel hjälpa att ta en riktigt varm dusch före amning, eller att värma en vetekudde som man lägger över bröstet en stund innan. Man kan även prova att amma oftare än normalt, samt att försiktigt massera brösten.

Om inget av ovanstående hjälper, eller om man upplever andra sorters amningsproblem, bör barnavårdscentral eller amningsmottagning kontaktas.